Nieuws

Het werken aan een vitale en toekomstbestendige varkenshouderij is een traject over meerdere jaren. Regelmatig worden acties van de Coaltie Vitale Varkenshouderij afgerond of opgestart om daarmee de vijf ambities voor een vitale varkenshouderij invulling te geven. Via deze nieuwspagina deelt de Coalitie de berichten die hierover in de media verschijnen. 

14 Nederlandse varkenshouders werken exclusief samen met PLUS

Supermarktketen PLUS start vanaf medio oktober 2019 met de verkoop van vers varkensvlees en –vleeswaren uit een eigen en transparante keten. Het gaat om varkensvlees met 1 ster van het Beter Leven...

Lees verder

Programma Vitale Varkenshouderij gereed

De Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) heeft haar Programma Vitale Varkenshouderij aangeboden aan Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

Lees verder

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen in het najaar opengesteld

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) wordt niet op 15 augustus maar in het najaar opengesteld.

Lees verder

ForFarmers produceert eigen energie uit biomassa

Veevoerfabrikant ForFarmers nam 20 juni 2019 in Lochem...

Lees verder

Omschakeling naar kringlooplandbouw onomkeerbaar

Maandag 17 juni presenteerde LNV-minister Carola Schouten haar realisatieplan Visie LNV. De...

Lees verder

Weer lager antibioticagebruik

Het antibioticagebruik in de varkenshouderij is vorig jaar opnieuw gedaald. De daling (-0,4 procent) was weliswaar gering, maar de dalende trend blijft doorzetten.

Lees verder

Vertrouwen varkenshouder stijgt

Varkenshouders hebben flink meer vertrouwen gekregen in hun bedrijf en hun toekomst. Dat blijkt uit de

Lees verder

Volstrekt ontoelaatbaar

De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij is verontwaardigd en schaart zich volledig achter het statement van Linda Janssen, voorzitter van de POV, een van de partners van de Coalitie. Zij betitelt de...

Lees verder

Varkenshouders in Noord-Nederland gezocht!

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zoekt varkenshouders uit Noord-Nederland die willen deelnemen aan de online onderzoekscommunity. Je kunt je aanmelden via 

Lees verder

Rekentool indicatie vergoeding deelname saneringsregeling

ZLTO heeft een rekentool ontwikkeld waarmee varkenshouders een indicatie kunnen krijgen of het interessant is om mee te doen aan de regeling ‘Warme sanering varkenshouderij’.

Lees verder

Vitale varkenshouderij in gezonde leefomgeving

Gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, aantrekkelijk verdienmodel en bijdragen aan een beter klimaat. Het zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij.

...
Lees verder

Subsidieregeling voor stoppende varkenshouders

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de varkenshouderij duurzamer maken en gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een hoge veedichtheid verminderen.

...
Lees verder

Duitse innovatieprijs voor Nederlandse 'Slimme Stal'

De Nederlandse vinding De Slimme Stal, een project van Gé Backus van Connecting Agri & Food, heeft in Duitsland een innovatieprijs ontvangen.

Lees verder

Vion zet CO2-footprint op verpakking varkensvlees

Vion bracht van 3 procent van de varkensaanvoer in Nederland de carbon footprint in beeld. Het varkensvlees kwam uit op een carbon footprint van tussen de 3 en 4,5.

Lees verder

Mestgassen in de stal aanpakken

Branches zoals de chemie bieden tal van mogelijkheden om gasvorming vanuit de mest in de stal tegen te gaan.

Lees verder

Tijd nemen voor bedrijfsbeëindiging

Bij bedrijfsbeëindiging is voldoende tijd om een onderbouwde beslissing te nemen van groot belang.  

Lees verder