Subsidie voor beëindigen varkensbedrijf

Varkensbedrijven veroorzaken voor de directe leefomgeving overlast door geur in bepaalde delen van Nederland. Daarom heeft het kabinet een subsidieregeling opgezet voor het beëindigen van varkenshouderijen. Deze is vandaag geopend.

Varkenshouders die met hun varkensbedrijf willen stoppen, kunnen daarvoor subsidie aanvragen van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 via de webpagina Sanering varkenshouderijen van de RVO.

De subidieregeling is onderdeel van het Programma Vitale Varkenshouderij, waarin naast sanering ook innovatie en vitalisering van de sector belangrijke onderwerpen zijn.
Het programma is door private partijen uit de varkenshouderij samen met het ministerie van LNV opgezet. De uitvoering van de saneringsregeling is de verantwoordelijkheid van LNV.