Nationaal PRRS-plan

Een van de ambities van de Coalitie betreft ‘Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij’ (Spoor 4). Eerst op te pakken speerpunt binnen spoor 4 is het terugdringen van de mate waarin het PRRS-virus voorkomt in de Nederlandse varkenshouderij. De Coalitie Vitale Varkenshouderij zegt hierover het volgende: Het PRRS-virus is een belangrijke ziekteverwekker in de Nederlandse varkenshouderij en is veroorzaker van diverse secundaire infecties. Het terugdringen van PRRS draagt ook bij aan een lagere ziektedruk van andere ziektekiemen en zal een positief effect hebben op de reductie van antibioticagebruik. Het uiteindelijke doel van de PRRS-aanpak is een verlaging van het voorkomen van PRRS-infecties op Nederlandse bedrijven. Er wordt ingezet op monitoring om op systematische wijze in beeld te brengen wat de status is van een bedrijf. Het op een systematische en uniforme manier inzichtelijk maken van de status is namelijk een belangrijke eerste stap voor verdere bedrijfsspecifieke aanpak van PRRS. Ambitie is dat in 2025 andere bedrijfsgebonden dierziektes aan de monitoring toegevoegd worden, zoals APP en mycoplasma. De monitoring van PRRS is in lijn met de nieuwe Europese verordening (Animal Health Law) die landen aanspoort tot actieve aanpak van PRRS.