Innovatiespoor

Het innovatiespoor van de Coalitie Vitale Varkenshouderij stimuleert het ontwikkelen van nieuwe stalsystemen met brongerichte emissiebeperkende maatregelen in bestaande en nieuwe stallen.

Met emissiebeperkende maatregelen in stallen wordt de uitstoot van milieubelastende stoffen zoals ammoniak, broeikasgassen, geur en fijnstof verder gereduceerd. De Coalitie zet in op de ontwikkeling van systemen voor bestaande stallen en nieuwe stalconcepten. Voorwaarde is dat de stallen passen bij een diervriendelijke houderij, effectief zijn op het gebied van kosten en energie én een brandveilige leefomgeving garanderen. Dit alles draagt ook bij aan het behalen van milieu- en klimaatdoelen en de circulaire economie.