Vijf ambities programma Vitale Varkenshouderij

Via het gezamenlijk opgestelde Programma Vitale Varkenshouderij’ werken de coalitiepartijen samen aan een vitale en toekomstbestendige varkenshouderij.
In het programma zijn vijf heldere ambities benoemd met daarbij negentien verschillende actielijnen. De Coalitie heeft werkgroepen ingesteld die de actielijnen uitwerken tot concrete werkplannen.