Over ons

De Coalitie Vitale Varkenshouderij is een ketenbrede samenwerking van partijen in de gehele varkensketen: Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), De Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi), Topigs Norsvin en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

 

'LNV werkt samen met de Coalitie Vitale varkenshouderij aan de opgaven voor een vitale en toekomstbestendige varkenssector met nieuwe verdienmodellen.'

Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Voorzitter    Wyno Zwanenburg
POV (Producentenorganisatie Varkenshouderij)              Linda Verriet en Eric Stiphout
Rabobank    Jorrit Dekkers
Topigs Norsvin    Jean-Marie van Oort
Nevedi (Nederlandse vereniging diervoederindustrie) Henk Flipsen, Ruud Tijssens en Huub Fransen
COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector)      Laurens Hoedemakers, Koen van Bergen en Robbert van ’t Hoff.
Directeur        Alfred van Lenthe
LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit)  Hugo van Kasteel

 

Wyno Zwanenburg (voorzitter) 

"Vrijwel alle grote uitdagingen in de agrifoodsector zijn ketenuitdagingen die onmogelijk door één ketenpartij alleen opgelost of verbeterd kunnen worden. Daarvoor is onderlinge samenwerking en afstemming absoluut noodzakelijk. Als voorzitter van CoViVa probeer ik bij te dragen aan een goede en constructieve samenwerking in de varkensvleesketen op die onderdelen waar dit mogelijk en wenselijk is. Die onderdelen zijn beschreven in onze vijf ambities; gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, diervriendelijke houderij, aantrekkelijk verdienmodel, stevige marktpositie en bijdragen aan een beter klimaat."   

wzwanenburg@vitalevarkenshouderij.nl

Alfred van Lenthe (Directeur) 

"In een Vitale Varkenshouderij maken varkenshouders en andere bedrijven in de Nederlandse varkenshouderijketen een gezond rendement. Dat legt de basis om te kunnen investeren in vernieuwing, duurzaamheid en dierenwelzijn. Die investeringen zijn nodig omdat de varkenshouderij in de komende jaren onveranderd voor grote opgaven staat en die kunnen alleen samen en in samenhang opgepakt worden." 

 

 

avlenthe@vitalevarkenshouderij.nl

Doelstelling

De Coalitie Vitale Varkenshouder streeft naar een varkenshouderij die toekomstbestendig is. Een varkenshouderij die zich de komende jaren ontwikkelt naar een duurzame topsector, die zorg draagt voor een vitale leefomgeving, een gezond milieu, goede voeding en mondiaal koploper is in duurzame, circulaire landbouw.

 

Meestgestelde vragen

Waarom is vitalisering van de varkenshouderij nodig? Hoe ziet een vitale varkenshouderij er straks uit? Wie gaat de sanering betalen? Hoe kunnen varkenshouders meedoen en gaat de burger er straks van merken? Lees hier de antwoorden op de meestgestelde vragen.

Werkwijze

Via het gezamenlijk opgestelde Programma Vitale Varkenshouderij’ werken de coalitiepartijen samen aan een vitale en toekomstbestendige varkenshouderij.
In het programma zijn vijf ambities benoemd met daarbij negentien verschillende actielijnen. De Coalitie heeft 4 stuurgroepen ingesteld die de actieplannen uitwerken tot concrete werkplannen: