Ambitie: Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking

We willen een varkenshouderijketen die uitblinkt in het ontwikkelen van vraaggestuurde ketens en nieuwe marktconcepten. De sector heeft wereldwijd een sterke exportpositie. De basis voor een toekomstbestendige varkenshouderij, waar financiële ruimte is voor investeringen in duurzaamheid en circulaire landbouw.

'De belangrijkste opgaven zijn het stimuleren van de verdere ontwikkeling van vraaggestuurde ketens en nieuwe onderscheidende marktconcepten. We zetten ons graag in voor het bouwen van sterke nationale en internationale ketens, waarin aspecten als traceerbaarheid, diergezondheid en duurzaamheid verankerd zijn.' 

John de Jonge, COO Vion Food, Divisie Pork


Opgaven

 • Stimuleren en faciliteren van de verdere ontwikkeling en implementatie van vraag gestuurde ketens en (nieuwe)
  onderscheidende marktconcepten met nieuwe verdienmodellen (stabiele ketenrelaties en prijsvorming) en een
  sterke positie van collectieven van varkenshouders.
 • Uitrollen en uitbouwen van het Ketenkwaliteitssysteem Holland Varken als centraal kwaliteitslabel voor bestaande
  en nieuwe marktconcepten.
 • Vanuit KKS Holland Varken bouwen aan een keteninformatiesysteem (KIS) waarin data worden gedeeld door
  meerdere schakels in de keten, zodat die ketens transparant opereren (in het kader van voedselveiligheid en
  vergroten van het vertrouwen van de consument).
 • Invoering van een gezamenlijke (export) promotie en internationale marketing Holland Varken.