Ambitie: Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking

CoViVa ambieert een varkenshouderijketen die uitblinkt in het ontwikkelen van vraaggestuurde ketens. Dit doen we door Holland Varken als kwaliteitslabel en borgingssysteem uit te bouwen.

Daarnaast wordt geïnvesteerd in digitalisering van de keten middels een digitaal bedrijvenpaspoort en dierenpaspoort waardoor unieke positionering als kwaliteitsproduct met een verifieerbare herkomst mogelijk wordt. Door nieuwe onderscheidende marktconcepten op basis van onder andere CO2-footprint, diergezondheid en dierenwelzijn te ontwikkelen, versterkt de sector haar mondiale marktpositie, waarbij het internationaal sterk gedifferentieerde consumptiepatroon een belangrijke basis vormt voor vierkantsverwaarding van het Nederlandse varken. Dit is een belangrijk fundament onder een toekomstbestendige varkenshouderij, waar financiële ruimte is voor investeringen in duurzaamheid, dierenwelzijn en circulaire landbouw.

Opgaven en doelstellingen

  1. Uitbouwen Holland Varken als centraal kwaliteitslabel en -borgingssysteem, als fundament onder de internationale positionering van Nederlands varkensvlees.
  2. De bouw van keteninformatiesysteem dat de voorschriften van Holland Varken digitaal borgt.
  3. Invoeren van borging en informatie-uitwisseling op bedrijfsniveau (digitaal bedrijvenpaspoort).
  4. Invoeren van borging op dierniveau (dierenpaspoort) op basis van individuele dierherkenning (met bijvoorbeeld chip- en RFID-technologie).
  5. Implementeren van nationale en internationale vraaggestuurde ketens en (nieuwe) onderscheidende marktconcepten op basis van onder andere CO2- footprint, antibioticagebruik, dierenwelzijn, met nieuwe verdienmodellen (stabiele ketenrelaties en prijsvorming) en een sterke positie van collectieven van varkenshouders.
  6. Nieuw communicatiebeleid over de groeiende kracht en het onderscheidend vermogen van de Nederlandse varkenshouderij op het gebied van ketenproductie in een duurzaam systeem onder de vlag van Holland Varken.
  7. Verbetering toegang Nederlands varkensvlees op internationale markten.