Goede zorg voor de leefomgeving
Goede zorg voor de leefomgeving
Centrale positie in de circulaire economie
Centrale positie in de circulaire economie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking

 

5 AMBITIES VOOR EEN VITALE VARKENSHOUDERIJ

Gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, aantrekkelijk verdienmodel,
stevige marktpositie en bijdragen aan een beter klimaat. Het zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij.
Varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hebben hun krachten gebundeld
in de Coalitie Vitale
Varkenshouderij. Zij zetten zich gezamenlijk in voor een vitale varkenshouderij. 

Het volledige programma Vitale Varkenshouderij is hier te lezen.

Voerfabrikanten sluiten zich aan bij Coalitie Vitale Varkenshouderij

Circa 75 procent van de aangesloten varkensvoerproducenten bij Nevedi hebben via een intentieverklaring laten weten open te staan voor aansluiting van hun bedrijf bij de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij...

Lees verder

Werken aan toekomstbestendige sector

Digitalisering; vlees traceren tot bij elke consument; borgen van de Hollandse vleeskwaliteit. Het zijn enkele van de prioriteiten die de varkenssector heeft volgens Alfred van Lenthe, programmadirecteur...

Lees verder

Fiscale gevolgen deelname saneringsregeling

Varkenshouders die een aanvraag voor de Saneringsregeling varkenshouderijen (Srv) hebben ingediend en nu een beschikking van RVO hebben ontvangen, moeten zich goed laten adviseren over de gevolgen...

Lees verder

CoViVa pleit voor verlenging slooptermijn

De Coalitie Vitale Varkenshouderij maakt zich zorgen over de slooptermijn voor bedrijven die meedoen aan de Saneringsregeling varkenshouderijen (Srv). Zeker nu de RVO reactietermijn voor de saneringsregeling heeft...

Lees verder

In Brabant al 51 duurzame stalconcepten in ontwikkeling

In de provincie Noord-Brabant zijn momenteel 51 nieuwe duurzame stalconcepten in ontwikkeling. Deze stalconcepten voor varkens, melkvee, kalveren en pluimvee pakken de uitstoot van stikstofverbindingen,...

Lees verder

Regeling warme sanering varkenshouderij vertraagd

Het ministerie van LNV heeft meer tijd nodig om alle 502 aanvragen voor de warme sanering van de varkenshouderij te beoordelen.

Lees verder

Sanering varkenshouderij race tegen de klok

Ondernemers die 'ja' zeggen tegen het subsidieaanbod sanering varkenshouderijen (Srv) hebben veertien maanden de tijd om het varkensbedrijf te stoppen.Dat betekent alle dieren vertrokken...

Lees verder