Goede zorg voor de leefomgeving
Goede zorg voor de leefomgeving
Centrale positie in de circulaire economie
Centrale positie in de circulaire economie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking

 

5 AMBITIES VOOR EEN VITALE VARKENSHOUDERIJ

Gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, aantrekkelijk verdienmodel,
stevige marktpositie en bijdragen aan een beter klimaat. Het zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij.
Varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hebben hun krachten gebundeld
in de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij. Zij zetten zich gezamenlijk in voor een vitale varkenshouderij. 

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen in het najaar opengesteld

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) wordt niet op 15 augustus maar in het najaar opengesteld.

Lees verder

ForFarmers produceert eigen energie uit biomassa

ForFarmers nam 20 juni in Lochem een nieuwe biomassacentrale...

Lees verder

Omschakeling naar kringlooplandbouw onomkeerbaar

Maandag 17 juni presenteerde LNV-minister Carola Schouten haar realisatieplan Visie LNV. De...

Lees verder

Weer lager antibioticagebruik

Het antibioticagebruik in de varkenshouderij is vorig jaar opnieuw gedaald. De daling (-0,4 procent) was weliswaar gering, maar de dalende trend blijft doorzetten.

Lees verder