Goede zorg voor de leefomgeving
Goede zorg voor de leefomgeving
Centrale positie in de circulaire economie
Centrale positie in de circulaire economie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking

 

5 AMBITIES VOOR EEN VITALE VARKENSHOUDERIJ

Gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij,
aantrekkelijk verdienmodel, stevige marktpositie en bijdragen aan een beter klimaat.
Het zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij.
Varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hebben hun krachten
gebundeld in de Coalitie Vitale
Varkenshouderij.
Zij zetten zich gezamenlijk in voor een vitale varkenshouderij. 

Het volledige programma Vitale Varkenshouderij is hier te lezen.

 

Click here to watch the movie in English. 

Actueel

Krulstaarten en de rol van hokverrijking en management. 
Kijk via deze link het Webinar van 20 november hokverrijking & management terug. 

Brede samenwerking om innovaties in de veehouderij te versnellen

De overheid wil mede op initiatief van CoViVa, samen met de boeren van Nederland werken aan een sterke en duurzame landbouwsector. Innovatie kan hierbij een belangrijke rol spelen. In de afgelopen jaren...

Lees verder

Klimaatimpact van Nederlandse vleesvarkens is sinds 1990 verminderd met 46%

07-09-2023

Een uitgebreide trendanalyse van de Nederlandse varkenshouderij toont een verlaging van broeikasgasemissies per kilogram levend gewicht sinds 1990. Wageningen Livestock Research...

Lees verder

Rapport: Mogelijkheden voor besparing en opwekking duurzame energie op varkenshouderijbedrijven

30-08-2023

De Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) heeft de ambitie om in 2050 een neutrale carbon footprint te realiseren voor de gehele varkensketen. Ongeveer 44% van het energieverbruik...

Lees verder

GD ontwikkelt toolbox vitale big

31-07-2023

Royal GD is bezig met het ontwikkelen van een praktische en werkbare Vitale Big Box. Deze bevat hulpmiddelen om bijvoorbeeld in beeld te brengen welke specifieke bedrijfsprocessen...

Lees verder

Gebruik antibiotica in varkenshouderij nog verder gedaald

De varkenssector laat opnieuw een dalende trend zien in het antibioticumgebruik, en daarmee ook de laagste waarde sinds de start van de monitoring in 2009. Het gebruik is ten opzichte van 2021 met 23,8%...

Lees verder

Meerprijs krulstaart 31 euro per varken

Zwolle - 20-06-2023

Varkenshouders kunnen rendabel varkens met krulstaarten houden bij een gemiddelde meerprijs tussen 10 en 31 euro per varken. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University...

Lees verder

Varkenshouder kiest route krulstaart

Ede, 7 april 2023 - Stapsgewijs en verantwoord naar vitale varkens mét een krulstaart. Die ambitie heeft de Nederlandse varkenshouderij uitgesproken. Met de slogan ‘Verdien die...

Lees verder

Wyno Zwanenburg nieuwe voorzitter Coalitie Vitale Varkenshouderij

De Coalitie Vitale Varkenshouderij (Coviva) heeft vanaf 1 april een nieuwe voorzitter: Wyno Zwanenburg (1963). De partijen die binnen Coviva samenwerken, zijn verheugd met Zwanenburg veel bestuurlijke...

Lees verder