Goede zorg voor de leefomgeving
Goede zorg voor de leefomgeving
Centrale positie in de circulaire economie
Centrale positie in de circulaire economie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking

 

5 AMBITIES VOOR EEN VITALE VARKENSHOUDERIJ

Gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, aantrekkelijk verdienmodel,
stevige marktpositie en bijdragen aan een beter klimaat. Het zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij.
Varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hebben hun krachten gebundeld
in de Coalitie Vitale
Varkenshouderij. Zij zetten zich gezamenlijk in voor een vitale varkenshouderij. 

Het volledige programma Vitale Varkenshouderij is hier te lezen.

503 aanmeldingen saneringsregeling varkenshouderij

De inschrijvingstermijn voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is op 15 januari gesloten. 503 varkenshouders hebben zich opgegeven voor deelname aan deze regeling. Het...

Lees verder

Inschrijving saneringsregeling sluit 15 januari 23.59 uur

De inschrijfperiode voor de saneringsregeling varkenshouderij (Srv) is nog geopend tot 15 januari 23.59 uur. Varkenshouders hebben tot dat moment de tijd om zich aan te melden en de documenten in te...

Lees verder

Grip op het PRRS-virus

"Voor varkenshouders die hun buik vol hebben van PRRS is er goed nieuws", schrijft Boerderij op haar website. "Alle seinen staan namelijk op groen om nu wel grip op het virus te krijgen."...

Lees verder

Aanpak stalemissies: innovaties technische oplossingen

Maandag 16 december zijn de eerste stappen gezet in de stikstofcrisis, zegt Aalt Dijkhuizen in een achtergrondartikel...

Lees verder

Rene Coppens nieuwe voorzitter Coalitie

Uri Rosenthal draagt per 1 januari 2020 het voorzitterschap van de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) over aan Rene Coppens. Het actieprogramma Vitale Varkenshouderij is recent vastgesteld...

Lees verder

Saneringsregeling ook bedoeld voor stikstofreductie

De subisieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is een van de drie maatregelen die het Kabinet wil nemen om op korte termijn een daling van de stikstofdepositie te realiseren. 

...
Lees verder

Subsidie voor beëindigen varkensbedrijf

Varkensbedrijven veroorzaken voor de directe leefomgeving overlast door geur in bepaalde delen van Nederland. Daarom heeft het kabinet een subsidieregeling opgezet voor het beëindigen van varkenshouderijen....

Lees verder

Hoogte vergoeding varkensrechten bekend

Donderdag 21 november 2019 is de hoogte van de vergoeding van het varkensrecht bekend gemaakt. Dat betekent dat varkenshouders nu het subsidiebedrag voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen...

Lees verder