Goede zorg voor de leefomgeving
Goede zorg voor de leefomgeving
Centrale positie in de circulaire economie
Centrale positie in de circulaire economie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Erkende bijdrage aan klimaat- en energietransitie
Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Robuuste, gezonde varkens in een diervriendelijke houderij
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking
Mondiaal koploper in marktgerichtheid en ketensamenwerking

 

5 AMBITIES VOOR EEN VITALE VARKENSHOUDERIJ

Gezonde leefomgeving, gesloten kringlopen, gezonde dieren, diervriendelijke houderij, aantrekkelijk verdienmodel,
stevige marktpositie en bijdragen aan een beter klimaat. Het zijn de ambities van de Nederlandse varkenshouderij.
Varkenshouders, toeleverende bedrijven, afnemers en overheden hebben hun krachten gebundeld
in de Coalitie Vitale
Varkenshouderij. Zij zetten zich gezamenlijk in voor een vitale varkenshouderij. 

Het volledige programma Vitale Varkenshouderij is hier te lezen.

Saneringsregeling ook bedoeld voor stikstofreductie

De subisieregeling sanering varkenshouderij (Srv) is een van de drie maatregelen die het Kabinet wil nemen om op korte termijn een daling van de stikstofdepositie te realiseren. 

...
Lees verder

Subsidie voor beëindigen varkensbedrijf

Varkensbedrijven veroorzaken voor de directe leefomgeving overlast door geur in bepaalde delen van Nederland. Daarom heeft het kabinet een subsidieregeling opgezet voor het beëindigen van varkenshouderijen....

Lees verder

Hoogte vergoeding varkensrechten bekend

Donderdag 21 november 2019 is de hoogte van de vergoeding van het varkensrecht bekend gemaakt. Dat betekent dat varkenshouders nu het subsidiebedrag voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen...

Lees verder

Mestverwerking: er moet een tandje bij

Tijdens de PigBusiness thema-avond Mest praat Bart Verhees (POV) varkenshouders bij over de laatste stand van zaken met betrekking tot mestverwerking en -verwaarding. Door meer mestinitiatieven en nieuwe...

Lees verder

Nevedi: minder emissies via diervoeders

Meer ketensamenwerking en inzetten op het stimuleren van diervoeders die bijdragen aan lagere emissies van stikstof, ammoniak en fosfaat en een kleinere CO2-voetafdruk realiseren. Dat zijn...

Lees verder

Emissiereductie door programma Vitale Varkenshouderij

Met de uitvoering van het programma Vitale Varkenshouderij reduceert de varkenshouderij ongeveer 2 Kton ammoniakemissie. De Coalitie Vitale Varkenshouderij benadrukt dit in een

Lees verder

Geslaagde speeddates innovaties varkenshouderij

Meer dan 40 deelnemers deden donderdag 31 oktober mee aan de speeddates over innovaties in emissiearme stalsystemen. De speeddates waren georganiseerd door de Coalitie Vitale Varkenshouderij...

Lees verder

Minder stalemissies door vaak verwijderen varkensmest

Om emissie te beperken is het belangrijk varkensmest vaak en volledig uit de stal te verwijderen, en de urine het liefst apart, stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research.

Lees verder