Mooie antibioticacijfers varkenshouderij

13 Juni 2024 heeft de Autoriteit Diergeneesmiddelen het jaarlijkse rapport 'Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2023' gepubliceerd. Het rapport laat weer mooie cijfers zien voor de varkenssector. Er zijn complimenten voor onze sector. 

 

 

 

2022

2023

Dierdagdosering zeugen/biggen

2,8

3,0

Dierdagdosering vleesvarkens

2,2

2,4

Dierdagdosering speenbiggen

14,6

16,0

Dierdagdosering sector

5,8

5,9

Colistine gebruik (kg. actieve stof)

683

570

Structureel rode bedrijven

  • zeugen/biggen

  • vleesvarkens

  • speenbiggen

 

8%

5%

10%

 

5%

3%

8%

Deze cijfers laten een stabiel, laag gebruik van antibiotica zien en een forse daling van de onderdelen waar we als sector een plan van aanpak voor hebben: het colistinegebruik is met 16,6% gedaald en het percentage rode bedrijven met 37,5% (zeugen/biggen), 40% (vleesvarkens) en 20% (speenbiggen).

De SDa meldt verder dat het plan van aanpak voor colistine van sector en overheid succesvol is geweest en dat onze werkwijze, via het gestructureerd inrichten van intervisie, ook voor dierenartsen van andere sectoren nuttig zou kunnen zijn. We zijn uiteraard trots op deze erkenning!