Programma Vitale Varkenshouderij

Het Programma Vitale Varkenshouderij telt vijf heldere ambities. De Coalitie kiest voor een gerichte aanpak van saneren en innoveren. Een gebalanceerde aanpak die leidt tot een kleinere en tegelijkertijd vitalere, innovatieve varkenshouderij. Een nog duurzamere keten die vanuit een sterke marktpositie hoogwaardig voedsel produceert en een cruciale schakel is in de circulaire economie.

Een actuele korte presentatie over de doelstellingen acties om te komen tot een vitale varkenshouderij vindt u hier.

Met het Programma Vitale Varkenshouderij zet de Coalitie een concrete aanpak per ambitie neer met duidelijke doelstellingen en termijnen. In het najaar van 2019 bespreekt CoViVa het programma met varkenshouders en andere ketenpartners en nodigt hen uit om dit samen waar te gaan maken. Naast de financiële bijdrage van het ministerie van LNV investeren de sectoren die in CoViVa vertegenwoordigd zijn, de komende vier jaar 40 miljoen euro in de uitwerking en uitvoering van het programma.

Met de juiste balans tussen saneren en innoveren wordt de Nederlandse varkenshouderij kleiner én behoudt deze voldoende omvang en vernieuwend vermogen om internationaal toonaangevend te zijn. Het blijft een belangrijke werkgever en met de productiewaarde van ruim 6 miljard euro een belangrijke schakel in de Nederlandse economie.