Ambitie: Centrale positie in de Circulaire economie

Centrale positie in de circulaire economie betekent dat de positie van het varken als ultiem kringloopdier dat laagwaardige producten (bijv. reststromen voedingsmiddelenindustrie) omzet in hoogwaardige voeding, wordt versterkt. De mest van het varken is waardevol als basis voor groene energie, als bodemverbeteraar en als vervanger van fossiele kunstmest.

'Het gebruik van reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie is een manier om bij te dragen aan de circulariteit, én aan het rendement op het boerenbedrijf.'

Stijn Steendijk, directeur Strategie & Organisatie ForFarmers


Opgaven

Om de rol van het varken als ultiem kringloopdier te versterken, is het volgende relevant:

 • Vergroten van het aandeel rest- en bijproducten uit de humane voedingsindustrie in veevoer.
 • Afbouw van het aandeel voerproducten dat ook geschikt is voor humane consumptie. Het
  varken is zo geen deel van de competitie ‘feed – food – fuel’;
 • Toelating en herintroductie van veilig diermeel in het veevoer.

Voor het verkleinen en sluiten van nutriëntenkringlopen zijn de volgende opgaven in beeld:

 • Gebruik van veevoergrondstoffen die lokaal en regionaal zijn geteeld;
 • Internationaal overeengekomen kwaliteit- en duurzaamheidseisen als leidraad voor het
  gebruik van grondstoffen in duurzame grondstoffen in veevoeders;
 • Ontwikkelen en toepassen van alternatieve eiwitrijke veevoergrondstoffen zoals
  insecten, algen en wieren;
 • Bewerking en verwaarding in regioclusters van alle verse varkensmest, tot groene
  energie, vervangers van fossiele kunstmest en waardevolle bodemverbeteraars en
  grondstoffen voor de chemische en textielindustrie. In 2025 zal de varkensmest
  volledig verwaard worden;
 • Afzet van mest en nutriëntenproducten gericht op evenwichtige mineralenkringlopen,
  waarbij rekening wordt gehouden met herkomst van veevoergrondstoffen.