Ambitie: Centrale positie in de Circulaire economie

Centrale positie in de circulaire economie betekent dat de positie van het varken als ultiem kringloopdier wordt versterkt. Varkens zetten laagwaardige producten (bijv. reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie) om in hoogwaardige voeding. Daarnaast is de mest van het varken waardevol als basis voor groene energie, als bodemverbeteraar en als vervanger van fossiele kunstmest.

Opgaven en doelstellingen

  1. Maximale inzet van grondstoffen die niet geschikt zijn voor humane consumptie in de veevoederindustrie (bijvoorbeeld reststromen voedingsmiddelenindustrie).
  2. Het ontwikkelen en toepassen van alternatieve eiwitrijke veevoergrondstoffen stimuleren.
  3. Het verkleinen en sluiten van nutriëntenkringlopen door maximale inzet van veevoergrondstoffen die lokaal, regionaal of in Europa zijn geteeld.
  4. Internationaal overeengekomen kwaliteit- en duurzaamheidseisen zijn leidraad voor het toepassen van grondstoffen uit derde landen in het veevoer.
  5. Sluiten van nutriëntenkringlopen door de mestverwerkingsketen te versterken en te professionaliseren. Streven is om op termijn alle varkensmest volledig te verwaarden naar hoogwaardige meststoffen en groene energie.
  6. De carbon footprint van de keten substantieel verkleinen.