Bigvitaliteit

Een thema dat veel aandacht krijgt in de politiek, praktijk en maatschappij. Een goed thema om met elkaar mee aan de slag te gaan. Hoe staat het ervoor met het bigvitaliteitsproject, één van de projecten uit het werkpakket ‘Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij’, van de PPS Vitale Varkenshouderij (CoViVa). 

De verbetering van de bigoverleving rondom de geboorte en tijdens de lactatie

Het grootste deel van biggen valt uit rondom de geboorte en in de eerste dagen na de geboorte. Uit de diverse onderzoeksprojecten hebben we al veel kennis opgedaan over dit onderwerp. Een deel van deze kennis gebruiken we nu voor het Project Bigvitaliteit. Door de samenwerking van private en publieke partijen willen we uiteindelijk een toolbox ontwikkelen met praktische hulpmiddelen voor de varkenshouder: de Vitale Big Box. Wat zijn de aandachtspunten op jouw bedrijf en welke concrete acties kun je daarop ondernemen? Zo werken we samen aan vitale en gezonde biggen.

Data vertalen naar praktijk Jobke van Hout werkt als onderzoeker bij GD en is betrokken bij dit project. Zo’n tien bedrijven doen mee in zogenaamde Experience Teams en houden al enkele maanden van alles bij in de kraamstal, door op verschillende momenten in het leven van een kraambig vragenlijsten in te vullen. Het project is opgedeeld in drie ‘onderwerpen’; het verbeteren van bigoverleving bij geboorte en in de kraamstal en het bevorderen van uniformiteit rond spenen. De bedrijven vullen diverse vragenlijsten in. Bijvoorbeeld over het geboortegewicht van de biggen: hoeveel zijn er geboren die minder dan 800 gram wegen? En komt de zeug goed overeind voor de eerste voerbeurten? De eerste data van de deelnemende bedrijven stromen binnen.

Jobke: “We zoeken nu uit of we vanuit die gegevens één, of twee bedrijfsprocessen naar voren kunnen halen waar verbetering mogelijk is. Oftewel, kunnen we van een veelheid aan mogelijke oorzakelijke bedrijfsprocessen, onderbouwd prioriteren en daarmee focussen op één of twee processen waar die varkenshouder zich op kan richten? Zodat hij met de grootste knelpunten aan de slag kan? De eerste resultaten laten zien dat dit goed mogelijk is. Bovendien ervaren we nu dat dat wat we in deze fase ‘op papier’ concluderen ook echt aansluit bij het idee op het bedrijf.”

Meten is weten
Ieder bedrijf is uniek en er zijn tientallen factoren die impact hebben op bigvitaliteit. Zomaar aan knoppen draaien en dingen veranderen is dan ook niet wenselijk. “Stel je verandert tien dingen, dan weet je nooit welke nu uiteindelijk werkte. Daarbij kan ingrijpen op het ene, invloed hebben op het andere. Het is belangrijk om keuzes te maken op basis van kennis. Meten is weten en daarom vinden wij het zo belangrijk dat er gegevens via (in ons geval) vragenlijsten worden verzameld”, legt Jobke uit.

Vitale Big Box
Jobke: “We willen uiteindelijk, per bedrijfsproces, gerichte adviezen kunnen geven met behulp van een zogenaamde ‘proceskaart’. Stel je vult de vragenlijst in en er komt bij jou uit dat je op het gebied van biestmanagement kunt optimaliseren. Dan vind je in die toolbox middelen die je kunt gebruiken: een proceskaart én tips voor het meten van bepaalde zaken en ‘best practices’. Bijvoorbeeld hoe je zelf kunt meten of de biestopname voldoende is; door biggen te wegen of door het onderzoeken van melk- en bloedmonsters. Je ziet in de toolbox ook gelijk wat de voor- en nadelen zijn van die hulpmiddelen. Is iets minder specifiek of heel arbeidsintensief? Zo kun je samen met je adviseurs weloverwogen keuzes maken om bedrijfsprocessen aan te passen en bij te sturen waar nodig.”

Benieuwd wie hier aan werken? Zie hier alle leden van de focusgroep

 

Bron GD Varken 101-2023