Markt en verdienmodellen


De volgende bedrijven en personen zitten in de stuurgroep Markt en Verdienmodellen                                                      

POV  (Productenorganisatie Varkenshouderij) Eric Stiphout
John Lorist
LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkaliteit)   Aldert van Eck
Rabobank René Veldman
Genetica Jean Marie van Oort
Voer Paul Booijink (Booijink) 
Gerben Klein Lebbink (Agriuniek Rijnvallei)
Slacht Laurens Hoedemaker (COV; voorzitter) 
Richard van der Kruijk (COV; secretaris) 
Koen van  Bergen (Vion) 
Robbert van 't Hoff (Westfort)