Diergezondheid en Welzijn

De volgende bedrijven en personen zitten in de stuurgroep Diergezondheid en Welzijn                                                      

POV  (Productenorganisatie Varkenshouderij) Evert Hendrikx
Jan Doeschot
LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkaliteit)   Gertine van Ingen
Yvonne Kleintjes
Genetica Jean Marie van Oort (voorzitter)
Roy Strikkeling
Voer Johan van Zonderland
Slacht Bert Urlings (Vion)
KNMvD/CPD
(Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde)
Karien Koenders
Frans Meulders 
Dierenbescherming Bert van den Berg 
Vee & Logistiek Nederland Bonne van Dam