Interesse voor regeling Verduurzaming stallen boven verwachting

De resultaten van de eerste openstellingen van de Subsidie voor Innovatie en verduurzaming van stallen (Sbv) zijn boven verwachting. Er zijn 60 inschrijvingen voor de innovatiemodule en 108 voor de investeringsmodule.

De aantallen hebben betrekking op alle soorten veehouderijbedrijven. Hoeveel projecten voor de varkenshouderij zijn ingediend, is niet gecommuniceerd.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft aan blij te zijn met de grote interesse voor de subsidieregeling. De aanvragen worden op dit moment beoordeeld. De verwachting is dat over drie maanden meer duidelijk is over het aantal aanvragen dat wordt gehonoreerd.

De Sbv-regeling gaat langere tijd lopen en wordt tweemaal per jaar opengesteld. Afgewezen aanvragers kunnen op een later moment het voorstel verbeteren en opnieuw indienen.