Uitstel behandeltermijn innovatieregeling

Aanvragers voor de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stallen (Sbv) moeten nog even geduld hebben voordat zij antwoord krijgen van de RVO. De behandeltermijn is verlengd met 13 weken. 

Alle aanvragers hebben van de RVO bericht ontvangen dat de behandeltermijn is verlengd. 

De innovatiemodule was opengesteld van 25 mei tot 15 juli 2020. De regeling is ruim overtekend.

De Sbv is bedoeld voor bedrijven met een nieuw idee voor een techniek of managementmaatregel om emissies in de stal te verminderen. Deze bedrijven konden hun innovatie indienen om van de regeling gebruik te maken.

Voor de eerste Sbv-openstelling is voor de varkenshouderij 6,1 miljoen euro gereserveerd. Met dit geld kunnen de aanvragers hun systemen verder ontwikkelen, testen en implementeren.