Stikstofaanpak gebiedsgericht en vrijwillige sanering

Vrijdag 4 oktober heeft minister Schouten haar plannen rond het terugdringen van de stikstofuitstoot rond Natura 2000-gebieden in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

 

In het kort komt het erop neer dat de aanpak gebiedsgericht is en dat er geld is voor vrijwillige sanering.

Lees meer op Varkens.nl