Met welzijnscheck stappen zetten in bedrijfsmanagement

'Probeer de welzijnscheck zo te bekijken dat hij bedrijfseffectief is. Er zijn altijd wel zaken op je bedrijf die beter kunnnen en het resultaat daarvan merk je direct in de pocket', zegt Mark Vossen, portefeuillehouder diergezondheid bij POV op Varkens.nl.  

'POV kan alleen zien hoeveel ondernemers een check hebben aangemaakt en dan zijn de cijfers: 60 procent heeft er een aangemaakt, 40 procent moet nog. Vossen reageert op de uitslag op een steekproef naar de welzijnscheck, gedaan door Nieuwe Oogst en Varkens. Hieruit blijkt dat 40 procent van de varkenshouders de welzijnscheck reeds invulde.

Alle informatie over de Welzijnscheck Varkens.

Onderdeel Actieprogramma Vitale Varkenshouderij
De welzijnscheck is onderdeel van de ambitie ‘Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij’ van het Actieprogramma Vitale varkenshouderij. De werkwijze is ontwikkeld door Wageningen Livestock Research samen met de Producenten Organisatie Varkenshouderij, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.