Weer lager antibioticagebruik

Het antibioticagebruik in de varkenshouderij is vorig jaar opnieuw gedaald. De daling (-0,4 procent) was weliswaar gering, maar de dalende trend blijft doorzetten.

De varkenshouderij heeft, met een totale daling van 58 procent sinds 2009, na de vleeskuikenhouderij de grootste reductie behaald van alle veehouderijsectoren. Dit meldt Pigbusiness.