‘Over drie jaar twaalf emissiearme demobedrijven’

Een gezonde leefomgeving is een van de ambities van de Coalitie Vitale Varkenshouderij. Om dit te bereiken worden de krachten gebundeld voor emissiearme stallen.

“Onder de varkenshouders en stalinrichters zijn er meerdere ideeën over emissiearme stalsystemen”, zegt Paul Jansen, projectleider innovatie Leefomgeving, in een achtergrondartikel van Boerderij. “Tot uitwerking komt het dikwijls niet omdat er veel geld en kennis nodig is om een techniek erkend te krijgen. Zonder hulp en organisatie is de kans groot dat een goed idee een stille dood sterft.”

Jansen organiseerde speeddates tussen varkenshouders en stalinrichters om zicht te krijgen op de innovatieve ideeën en de realiseerbaarheid ervan. “Eén stalconcept dat alle emissies in één klap wegneemt, is er niet. Daarom is het nodig diverse technieken te combineren om het beste resultaat te bereiken. Nieuwe stallen verrijzen er weinig. Daarom wordt gezocht naar oplossingen voor bestaande stallen.”

“Onze ambitie is over drie jaar twaalf demobedrijven te hebben die met verschillende technieken voor diverse diergroepen emissies bij de bron aanpakken. Dan kunnen varkenshouders kiezen voor technieken die het beste bij hen passen en waar ze het meeste vertrouwen in hebben. Uitgangspunt is  een brongerichte aanpak die alle emissies aanpakt: ammoniak, fijnstof, broeikasgassen en geur. Zonder integrale oplossing blijf je achter de feiten aanlopen”, stelt Jansen.

Lees meer op Boerderij.nl