Bijdrage Coalitie aan Klimaatdag 12 oktober

Maandag 12 oktober is het Nationale Klimaatdag. Een dag waar de klimaat- inspanningen van vele sectoren in Nederland in de schijnwerpers staan. Zo ook de inspanningen van de varkenshouderij. Iedereen kan de klimaatdag - na aanmelding - online bijwonen.

 

 

De Klimaatdag begint om 9.45 uur met een plenaire sessie waarin onder andere EU-commissaris Frans Timmermans de voorstellen van de Europese Commissie voor energie en klimaat toelicht.

Verspreid over de dag zijn er 14 talkshows, waaronder de talkshow Vernieuwing veehouderij. Hieraan zullen twee leden van de Coalitie Vitale Varkenshouderij een bijdrage leveren, namelijk  Ruud Tijssens van Agrifirm en Lieke Hendrix van het ministerie van LNV. Ook wordt William Meulendijks, varkenshouder in Deurne, geïnterviewd.  

De Klimaatdag is online te volgen door iedereen. Tip: noteer het tijdstip van 13 tot 14 uur in de agenda en meld u vooraf aan via deze link. U ontvangt dan per e-mail een link om de online talkshow te volgen.  

Meer informatie is te vinden op www.klimaatakkoord.nl.