Fiscale gevolgen deelname saneringsregeling

Varkenshouders die een aanvraag voor de Saneringsregeling varkenshouderijen (Srv) hebben ingediend en nu een beschikking van RVO hebben ontvangen, moeten zich goed laten adviseren over de gevolgen van het stoppen van hun bedrijf. Een overzicht met overwegingen en aandachtspunten vindt u hier

 

RVO is een heel eind gevorderd met het beoordelen van de vele aanvragen in het kader van de Saneringsregeling. Het proces van uitgifte van beschikkingen is inmiddels op gang gekomen. De bedrijven met de hoogste geurscore ontvangen als eerste een beschikking.

De Coalitie Vitale Varkenshouderij vindt dat de varkenshouders die een beschikking ontvangen zich goed moeten laten adviseren over de gevolgen van het stoppen van hun bedrijf. De meesten zullen dat in het voortraject al hebben gedaan. Het is belangrijk om een volledig inzicht te hebben om tot een weloverwogen keuze te kunnen komen.

Een belangrijke afweging zal gebaseerd zijn op de financiële gevolgen van deelname aan de Srv. Die worden voor een groot deel bepaald door de fiscale wet- en regelgeving. De Coalitie heeft hierover de nodige vragen ontvangen en deze voorgelegd aan fiscale specialisten en het ministerie van LNV. Nadere informatie vindt u hier