Nevedi: minder emissies via diervoeders

Meer ketensamenwerking en inzetten op het stimuleren van diervoeders die bijdragen aan lagere emissies van stikstof, ammoniak en fosfaat en een kleinere CO2-voetafdruk realiseren. Dat zijn een paar onderwerpen in de Nevedi-visie 2020-2025, die 7 november werd gepresenteerd.

 

Andere punten van aandacht zijn het vergroten van het aandeel co-producten, onderzoek naar alternatieve eiwitten, verduurzaming van diervoedergrondstoffen en maximaal gebruik van non-food diervoedergrondstoffen.
“Als we willen dat Nederland ook in het volgend decennium trots kan zijn op onze agro- en foodsectoren én waar boeren een goede boterham kunnen verdienen, is actie gewenst, zegt Henk Flipsen, directeur Nevedi.

Het gehele plan en het persbericht van Nevedi leest u hier.