Welzijnscheck varkens maakt welbevinden varkens aantoonbaar

Afnemers in binnen- en buitenland stellen hoge eisen aan het dierenwelzijn van varkens. Voor het aantoonbaar maken van een goed dierenwelzijn heeft de Producenten Organisatie Varkenshouderij de welzijnscheck ontwikkeld. Hiermee kan een varkenshouder het riscio op bijten in flanken, oren of staarten bij varkens in kaart brengen.

 

 

De welzijnscheck is onderdeel van de ambitie 'Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke houderij' in het programma Vitale Varkenshouderij. De welzijnscheck wordt per 1 juli 2020 opgenomen in de IKB’s.

De welzijnscheck legt het welbevinden van varkens aantoonbaar vast, door een aantal belangrijke graadmeters voor dierwelzijn en diergezondheid. Denk aan de beschikbaarheid van ligruimte, gezond drinkwater en voer, afleidingsmateriaal, stalklimaat, hygiëne, gezondheid en schade aan dieren. Er is een welzijnscheck voor de verschillende diercategoreën: zuigende biggen, gespeende biggen, vleesvarkens en opfokzeugen.

Alle informatie staat hier

Lees hier een artikel over de welzijnscheck op varkens.nl.