Subsidieregeling voor stoppende varkenshouders

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de varkenshouderij duurzamer maken en gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een hoge veedichtheid verminderen.

Varkenshouderijen die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Veehouders die juist toekomstgericht willen innoveren worden geholpen dat op een duurzame manier te doen.
Om de sanering te realiseren is samen met gemeenten, provincies en de sector een conceptregeling opgesteld waarin subsidiemogelijkheden worden geboden aan varkenshouders die stoppen met hun bedrijf. Dat schrijft Minister Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: “De overweging om te stoppen met een varkensbedrijf heeft enorme impact op het leven van een boer. Zij staan vaak voor grote vragen, zoals wat er met stallen gebeurt bij sluiting van een bedrijf. Deze conceptregeling is opgesteld samen met provincies, gemeenten en een coalitie van sectorpartijen en biedt houvast voor varkenshouders die overwegen om te stoppen. Met deze conceptregeling kunnen varkenshouders hun keuze voor deelname nu al afwegen.”

In de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) staat omschreven dat varkenshouderijen die geuroverlast veroorzaken en die willen stoppen via de Srv een marktconforme financiële vergoeding kunnen ontvangen voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De Srv richt zich specifiek op concentratiegebied Zuid en Oost van de Meststoffenwet, waar de meeste varkens worden gehouden. Vanaf vandaag kunnen de ondernemers vast bekijken of zij in aanmerking kunnen komen voor deelname aan de Srv en hoeveel subsidie zij kunnen ontvangen. Echter, ieder bedrijf is uniek en iedere boer heeft eigen behoeftes en wensen voor persoonlijke begeleiding. Daarom zijn er door gemeentes en provincies instrumenten ontwikkeld die hierbij hulp bieden, dit is per regio maatwerk. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van adviesvouchers, directe advisering door ervencoaches en keukentafelgesprekken ten behoeve van hun bedrijfskeuze. Ook zijn er specifieke aanspreekpunten benoemd per gemeente voor deze regeling. Deze zijn te vinden op Rijksoverheid.nl.

Geef je mening
Via de website www.internetconsultatie.nl kunnen betrokkenen inhoudelijk reageren op en meedenken over de conceptregeling. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties verwerkt. Het resultaat daarvan wordt vermeld op de website. Varkenshouders die gebruik willen maken van de Srv kunnen zich daarvoor inschrijven via de website van RVO. De inschrijving opent naar verwachting in de zomer van 2019.

Documenten

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Toelichting concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

Vraag en antwoord over de sanering en verduurzaming van varkenshouderijen

Tijdlijn Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv)

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit