Alfred van Lenthe, directeur CoViVa

Vanaf 1 maart is Alfred van Lenthe programmadirecteur Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa). Hij gaat aan de slag om het programma Vitale Varkenshouderij tot uitvoering te brengen. 

In het gezamenlijke programma wordt de komende jaren invulling gegeven aan de ambities op het vlak van gezonde leefomgeving, circulaire economie, klimaat, diergezondhed- en welzijn, markt- ketensamenwerking.

Van Lenthe was manager divisie varkens en pluimvee bij Boehringer Ingelheim. Daarnaast was hij lid van het dagelijks bestuur bij de POV. Hij stopt met beide functies.