Varkenshouders verminderen antibioticagebruik via stappenplan

De afgelopen jaren is het antibioticumgebruik in de varkenssector met 61% gedaald. Zo’n driekwart van de varkensbedrijven gebruikt slechts beperkt antibiotica. Zij blijven onder de streefwaarden (groene gebied) van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Dit is bereikt door de gezamenlijke inspanning van varkenshouders, dierenartsen en voeradviseurs.

Ondanks alle inspanningen heeft een deel van de varkensbedrijven een te hoog antibioticagebruik. Voor deze bedrijven komen Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), dierenartsen en voeradviseurs nu met een gezamenlijk stappenplan om hen te helpen het antibioticagebruik te verminderen. Dit plan wordt vanaf 1 januari 2021 in de IKB’s opgenomen.

Het selectief gebruik van antibiotica bij varkens is een van de ambities die de Coalitie Vitale Varkenshouderij heeft in het werkspoor Robuuste en gezonde varkens in een diervriendelijke veehouderij. Het stappenplan is een van de effectieve resultaten uit dit werkspoor.

Wat houdt het stappenplan in?
Vanaf 1 januari 2021 schrijven de IKB’s rode bedrijven nog maar één keer per jaar aan, jaarlijks rond februari. Het antibioticumgebruik wordt dan berekend op basis van het voorgaande kalenderjaar. Vervolgens treedt het volgende stappenplan in werking:

1 jaar rood: de varkenshouder maakt een aanvullend BGP met de bedrijfseigen dierenarts.

2 jaar rood: de varkenshouder stelt een adviesteam samen; dit team bestaat tenminste uit een varkensdierenarts en een externe bedrijfsadviseur, bij voorkeur de voeradviseur. Het team komt drie keer in één jaar bij elkaar en rapporteert hierover.

3 jaar rood: de varkenshouder stelt een expertteam samen; dit team bestaat naast de deelnemers van het adviesteam uit een onafhankelijke procesbegeleider. Het team komt drie keer in één jaar bij elkaar en rapporteert hierover.

4 jaar rood: voor bedrijven die 4 jaar of langer in het rode gebied zitten, zal maatwerk per bedrijf geleverd worden, waarbij uiteindelijk schorsing van IKB tot de mogelijkheden.

Meer informatie leest u op: https://www.pov.nl/dossiers-en-thema-s/antibiotica/