Betere luchtkwaliteit door zuivering in de stal

Het beperken van emissies uit stallen wordt in het internationale EU-project 'Life-Mega' op een bijzondere manier opgepakt. Onderzoekers testen twee technologieën om concentraties van ammoniak, methaan, fijnstof en vluchtige organische verbindingen in de stallucht continu onder drempelwaardes te houden. Zo profiteren de dieren en boeren van een betere luchtkwaliteit.

Nederland zet volop in op het ontwikkelen van innovatieve stalsystemen om stalemissies bij de bron aan te pakken. Deze technieken in combinatie met een slim computersysteem en sensoren moeten ervoor zorgen dat de lucht niet meer ammoniak, methaan, fijnstof en vluchtige organische verbindingen bevat dan goed is voor de dieren en het milieu. De gedachte is dat de dieren profiteren van de gezuiverde lucht en gezonder zullen zijn. Door lagere concentraties in de stallucht zal de uitstoot naar de omgeving ook worden verlaagd.

Het hele artikel staat in Nieuwe Oogst.