NL varkenshouderij koploper in duurzame voedselproductie

De Nederlandse varkenshouderij maakt een transitie door naar een duurzame en transparante topsector, die zorg draagt voor een vitale leefomgeving, een gezond milieu en lekkere en gezonde voeding.

Een sector die wereldwijd voorop loopt als het gaat om voedselkwaliteit, diergezondheid, dierenwelzijn en CO2-footprint. En bovendien een cruciale rol vervult in de duurzame kringlooplandbouw, die wij in ons land nastreven. Het varken is cruciaal in de kringlooplandbouw en er gaat niets van het dier verloren; alles wordt benut.