Aanpak stalemissies: innovaties technische oplossingen

Maandag 16 december zijn de eerste stappen gezet in de stikstofcrisis, zegt Aalt Dijkhuizen in een achtergrondartikel van Boerderij. Hij benadrukt dat er nog geen sprake is van een akkoord: “de eerste afspraken tussen de regering het Landbouw Collectief zijn gemaakt voor de aanpak, maar er moeten nog veel ingewikkelde stappen worden gezet richting de toekomst.”

Ook technologiebedrijven hebben deelgenomen aan de discussie over de toekomst van de veehouderij. Zij stellen dat er, naast de maatregelen in de huidige aanpak, tal van innovatieve oplossingen beschikbaar zijn om stikstofemissies uit de stal te reduceren.

In Nieuwsuur spreekt Marcel van Haren, clustermanager Agri & Food FME, over de Taskforce Toekomstbestendige stallen. De Taskforce wil zorgen voor meer goedgekeurde technische stalsystemen die boeren perspectief bieden voor oplossingen richting de toekomst. Het stikstofprobleem is hierin zeer actueel.

Van Haren: “Er zijn meer mogelijkheden in stalinnovatie die we kunnen toepassen naast de bestaande oplossingen op de RAF-lijst. Deze mogelijkheden zitten nu nog in de pilotfase. Het bureaucratische proces belemmert de certificering van stalinnovaties. Zodra dat proces wordt versneld kan de technologie ook onderdeel worden van de oplossing.” Van Haren pleit hiermee voor een procesversnelling bij de overheid.

Op de vraag wat waar de oplossing voor de toekomst ligt, antwoordt Van Haren: “Brongerichte aanpak. Een duurzame oplossing waarbij de mest van de urine wordt gescheiden en door koeling de ammoniakuitstoot wordt verlaagd. Met de warmte van de mest kan daarnaast ook energie worden opgewekt om de stal te verwarmen. Het mes snijdt aan twee kanten. Dit systeem is echter niet gecertificeerd en alleen in pilotstallen terug te vinden.”

Hetzelfde geldt voor de Toiletstal voor varkens. Deze stal is voorzien van (ondiepe) mestputten waarin de mest van de varkens wordt opgevangen in geurloos en bacterievrij water. De emissies vanuit de stal, opslag en mesttoediening worden hierdoor sterk verminderd.

Van Haren: “De technologische oplossingen ontwikkelen in een rap tempo. Door samen met de sector te zorgen voor resultaten zorgt ervoor dat we nu op een goede lijn zitten.”

Kijk hier de uitzending van Nieuwsuur terug.