Doe de PRRS-biosecurityscan!

De PRRS-biosecurityscan is een hulpmiddel bij de beoordeling van de risicofactoren op het gebied van biosecurity op de insleep (voorkomen) of versleep (bestrijden) van het PRRS-virus. Met deze scan worden uw bedrijfsprocessen uitgelicht die voor een effectieve PRRS-bestrijding van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw dagelijkse (verdeling van) werkzaamheden, de aan- en afvoer van varkens, de erfbetreders die jou bezoeken, maar ook periodiek onderhoud, reiniging en desinfectie en de indeling van je bedrijf.

De scan is dus een vragenlijst over de verschillende onderdelen van biosecurity op een varkensbedrijf. In de lijst staan zowel algemene vragen als specifieke vragen voor bepaalde diercategorieën: gespeende biggen, zeugen en vleesvarkens/opfokgelten.
Je start de vragenlijst met het aangeven van jouw bedrijfsinformatie: welke diercategorie en hoeveel dieren zijn op jouw bedrijf aanwezig? Vervolgens zoomen wij in op de hier bovengenoemde bedrijfsprocessen. Voorbeelden van vragen zijn:
- Wat is de minimale duur van de quarantaineperiode voor zeugen/opfokgelten (in dagen)?
- Van hoeveel verschillende aanvoeradressen heb je afgelopen 12 maanden speenbiggen aangevoerd?
- Wat is de PRRS-status van de aangevoerde vleesbiggen?
- Werkt er personeel op het bedrijf dat ook thuis of elders met varkens werkt?
- Worden kadavers gehanteerd met handschoenen aan, of worden de handen na hanteren van kadavers gereinigd en gedesinfecteerd?

Op basis van jouw antwoorden ontvang je de belangrijkste risicofactoren voor jouw bedrijf en advies welke verbeteringen mogelijk zijn. Je ziet per onderdeel de score van jouw bedrijf.

Aan het einde van de scan krijg je een plan van aanpak. Je zet hier de aandachtspunten om in actiepunten en zo maak je eenvoudig een plan voor de verbetering van de biosecurity op jouw bedrijf.

Je vindt de PRRS scan hier: portal | Vitale varkenshouderij
Bij vragen kun je mailen naar: info@vitalevarkenshouderij.nl