Innovatiesubsidie voor verduurzaming dierlijke producten

Minister Schouten heeft de subsidieregeling voor de ontwikkeling van technologische innovatie voor verduurzaming van dierlijke producten bekendgemaakt. Een regeling voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, waaronder ook veehouders.

De regeling geeft ondernemers de mogelijkheid te onderzoeken of het eigen concept om duurzame dierlijke producten te produceren of op de markt te brengen, technisch en economisch haalbaar is. Doel van de regeling is om het marktaandeel duurzame dierlijke producten ten opzichte van meer gangbaar geproduceerde dierlijke producten te vergroten.

Het complete artikel kunt u op Pigbusiness.nl lezen.