Rekentool indicatie vergoeding deelname saneringsregeling

ZLTO heeft een rekentool ontwikkeld waarmee varkenshouders een indicatie kunnen krijgen of het interessant is om mee te doen aan de regeling ‘Warme sanering varkenshouderij’.

‘Varkenshouders die hun bedrijf willen beëindigen of verder willen verduurzamen, kunnen nu gaan rekenen of deelname financieel interessant is’, meldt ZLTO in Stal en Akker