Minder stalemissies door vaak verwijderen varkensmest

Om emissie te beperken is het belangrijk varkensmest vaak en volledig uit de stal te verwijderen, en de urine het liefst apart, stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research.

Zij onderzochten, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), welke maatregelen varkenshouders kunnen nemen om in bestaande stallen emissies integraal, en bij de bron te reduceren. Het vaak verwijderen van mest naar een afgesloten opslag kan de emissies van de stal aanzienlijk terugbrengen. Evenals schone vloeroppervlakken. 

Zie voor meer informatie het rapport Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen op de site van Wageningen Livestock Research.

De coalitie Vitalisering varkenshouderij heeft met betrokken provincies en LNV het initiatief genomen voor een brongerichte verduurzaming van varkensstallen. Doelstelling is schadelijke emissies uit varkensstallen zoveel mogelijk brongericht en integraal te voorkomen.
Het rapport van Wageningen Livestock Research geeft onder andere inzicht in de maatregelen die genomen kunnen worden om emissies integraal bij de bron te reduceren in bestaande stallen. Gekeken is naar de haalbaarheid van maatregelen, de impact op de emissies en de mogelijkheid om maatregelen te combineren.