Hoogte vergoeding varkensrechten bekend

Donderdag 21 november 2019 is de hoogte van de vergoeding van het varkensrecht bekend gemaakt. Dat betekent dat varkenshouders nu het subsidiebedrag voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Svr) kunnen berekenen. Van 25 november tot 15 januari kunnen varkenshouders zich inschrijven voor de regeling.

 

 

Varkenshouders in concentratiegebied Oost krijgen per ingeleverd varkensrecht € 52. Voor concentratiegebied Zuid is dit € 151. De prijzen passen bij de regio en de markt van dit moment. Wageningen Universiteit (WUR) heeft deze prijzen vastgesteld.

Stopt een varkenshouder met zijn bedrijf of locatie en vraagt de ondernemer hiervoor subsidie aan? Dan wordt met deze prijzen de vergoeding voor het ingeleverde varkensrecht berekend.

Het verschil tussen de marktprijs van varkensrechten in concentratiegebied Zuid vs Oost kan worden verklaard door het verschil in vraag en aanbod. WUR heeft een rapport gepubliceerd over hoe de prijsstelling tot stand is gekomen.