Meer geld voor sanering varkenshouderij

Het ministerie van LNV onderzoekt momenteel welke aanvragers aan de eisen voldoen om deel te mogen nemen aan de regeling sanering varkenshouderij. Het kabinet heeft besloten alle inschrijvers die aan deze eisen voldoen te helpen hun bedrijf te beëindigen en daar - mocht dat nodig zijn hier - extra geld voor vrij te maken.

Het Rijk heeft eerder 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de sanering van de varkenshouderij, een regeling die is gericht op vermindering van geuroverlast, maar ook zorgt voor vermindering van stikstofneerslag. Voor de regeling hebben zich 502 varkenshouders aangemeld.

Lees hier het hele brief van Minister Schouten van 7 februari 2020.