Rene Coppens nieuwe voorzitter Coalitie

Uri Rosenthal draagt per 1 januari 2020 het voorzitterschap van de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa) over aan Rene Coppens. Het actieprogramma Vitale Varkenshouderij is recent vastgesteld en zal de komende jaren worden uitgevoerd. Rosenthal vindt het een goed moment om het stokje nu over te dragen.

Rosenthal: "In de ruim vier jaar dat ik de Coalitie heb mogen leiden heeft de varkenshouderij zich verder ontwikkeld tot een bedrijfstak die oog heeft en aan de slag is met de eisen die worden gesteld aan toekomstbestendig, maatschappelijk verantwoord en rendabel agrarisch ondernemerschap. Dit is tot stand gekomen dankzij de inspanningen van de partijen die participeren in de Coalitie. Dit met eerst het actieplan en sinds kort het actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij´ schetst Rosenthal. ‘Dat geldt ook ten aanzien van de bijdrage die de sector al heeft geleverd en ook nog wil leveren aan het terugdringen van de emissies van ammoniak en stikstof’.

Rene Coppens is blij met zijn benoeming en ziet het als zijn taak om de Coalitie de nieuwe fase in te begeleiden. Hij benadrukt zijn ambities:"Belangrijk is dat de Coalitie verder wordt verbreed en we ons focussen op de uitvoering van de programma’s en projecten die we in het actieprogramma hebben opgenomen.

Rosenthal spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe voorzitter: Rene Coppens is sinds begin 2018, namens de Rabobank, bestuurslid van de Coalitie. Hij is ingewerkt en kan zorgen voor continuïteit en het neerzetten en leiden van een stevige uitvoeringsstructuur.

Rene Coppens stopt per 1 januari 2020 als directievoorzitter Rabobank De Kempen. Zijn beoogd voorzitterschap wordt definitief zodra hij zijn activiteiten als programmadirecteur Vitale Varkenshouderij van de Rabobank heeft overgedragen. Hij zal als interim-voorzitter de taken van Uri Rosenthal met ingang van 1 januari 2020 overnemen.