Slooptermijn varkensbedrijf verlengd naar zestien maanden

Ondernemers die meedoen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) krijgen meer tijd hun bedrijfsgebouwen te slopen. De termijn is verlengd van zes naar zestien maanden.

Coalitie Vitale Varkenshouderij heeft bij LNV-minister Schouten aangedrongen op deze verlenging.

Door de verlenging van de sloopregeling krijgen slopers en asbestsaneerders meer tijd voor de sloopwerkzaamheden.