Wat houdt het Nationale PRRS-plan in?

In 2021 is het Nationale PRRS-plan aangekondigd, een initiatief van de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa). Deze zet zich in voor een duurzame varkenshouderij met toekomst. Het Nationale PRRS-plan heeft de doelstelling de gehele varkenssector aan de slag te krijgen met de aanpak van PRRS. Er is een stip op de horizon gezet waar we als sector gezamenlijk naartoe werken: een PRRS-vrij Nederland in 2050. 

"De weg hiernaartoe kent verschillende tussenstappen, met als eerste het ontwikkelen van een monitoringssystematiek voor PRRS op bedrijfsniveau", legt Manon Houben, hoofd afdeling varken bij GD uit. "Met behulp van deze monitoring kan op ieder Nederlands varkensbedrijf de PRRS-status in beeld worden gebracht en kan een verbetering van deze status meetbaar worden gemaakt. Als startpunt voor de PRRS-situatie in Nederland is een landelijke nulmeting uitgevoerd, om vervolgens niet alleen de verbeteringen op het individuele varkensbedrijf, maar die in heel Nederland door de tijd op te kunnen volgen.

Het echte werk zal natuurlijk op de bedrijven plaatsvinden. Het project start met de vorming van voorlopergroepen, die onder leiding van dierenartsenpraktijken aan de slag gaan met de aanpak van PRRS. Kennis wordt zo meteen in de praktijk ontwikkeld en getoetst. Er hebben zich zeven dierenartsenpraktijken gemeld die samen met hun klanten een voorlopergroep willen vormen. Momenteel zijn de varkensdierenartsen bezig met het werven van varkenshouders en de formatie van de groepen. 

De voorlopergroepen zullen van start gaan met, of voortborduren op een bestaande aanpak van PRRS. Verschillende interventies en aanpakken worden geëvalueerd en die kennis zal worden gebruikt om tools te leveren voor de verdere uitrol van de PRRS-aanpak in Nederland. Een aanpak die aan moet sluiten bij de variatie aan bedrijfsomstandigheden zoals die er in de praktijk is. Zodat iedere varkenshouder zijn eigen weg kan volgen op weg naar een PRRS-vrij Nederland in 2050."