Wyno Zwanenburg nieuwe voorzitter Coalitie Vitale Varkenshouderij

De Coalitie Vitale Varkenshouderij (Coviva) heeft vanaf 1 april een nieuwe voorzitter: Wyno Zwanenburg (1963). De partijen die binnen Coviva samenwerken, zijn verheugd met Zwanenburg veel bestuurlijke ervaring, kennis en een groot netwerk binnen te halen. Partijen waren unaniem in hun keuze voor Zwanenburg. Hij zal het Actieprogramma Vitale Varkenshouderij de komende jaren sturing geven alsmede invulling aan de ambities vanuit de sector.

Zwanenburg zal als onafhankelijk voorzitter de onderlinge samenwerking in de varkensketen verder versterken en daarbij de ontwikkelingen op het maatschappelijke en economische vlak uitbouwen, middels het brede, gezamenlijke Actieprogramma Coviva. 

Over Wyno Zwanenburg
Wyno Zwanenburg staat bekend als een verbinder en is een goede bekende binnen de varkenshouderijketen. Hij stond mede aan de wieg van Eén Varkensgeluid, waarbij de twee organisaties voor varkenshouders fuseerden. Tot 2016 was hij zelfstandig ondernemer in de varkenshouderij, hij combineerde dit met diverse bestuurlijke functies. De afgelopen jaren zette Zwanenburg zijn expertise in als zelfstandig consultant waarbij hij bedrijven en organisaties adviseert over strategische agrifood vraagstukken en public affairs. Binnen de varkenshouderij werd hij vooral bekend als voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (2003-2013).

Over het Actieprogramma Coviva
De Coalitie Vitale Varkenshouderij bestaat uit een brede afvaardiging van partijen, die samenwerken aan een duurzame varkenshouderij. De Coalitie bestaat uit: Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, Topigs Norsvin, voerorganisatie Nevedi, slachterijorganisatie COV en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Deze coalitie kwam in 2016 tot stand en presenteerde in 2019 haar eigen duurzaamheidsambities. Sindsdien wordt gezamenlijk uitvoering gegeven aan het Actieprogramma Vitale Varkenshouderij. Dit programma kende twee sporen: saneren/beëindigen (afgerond) en innoveren/verduurzamen. Het innovatieprogramma kunt u inzien op www.vitalevarkenshouderij.nl.

Zwanenburg neemt op 1 april het stokje over van René Coppens. Onder Coppens’ leiding kwam een groot draagvlak voor de coalitie binnen de hele varkenshouderijketen tot stand. Inmiddels zijn alle partijen aangesloten bij de Coalitie. De Coalitie en de uitvoering van het Actieprogramma gaan daarmee een nieuwe fase in. Dit was voor Coppens het moment om de voorzittershamer over te dragen. De ketenpartijen zijn Coppens veel dank verschuldigd voor zijn grote inzet. En zij zien de nieuwe fase onder leiding van Zwanenburg met groot vertrouwen tegemoet.

Bekijk hier het interview met Wyno Zwanenburg in Boerenbusiness of de Nieuwe Oogst