Klimaatdiscussie veehouderij terugkijken

Maandag 12 oktober was het de Nationale Klimaatdag. Hier heeft de Coaltie Vitale Varkenshouderij de ambities van de varkenshouderij gepresenteerd. Bekijk het hier.

 

Twee leden van de Coalitie Vitale Varkenshouderij leverden een bijdrage aan de talkshow Vernieuwing veehouderij, namelijk  Ruud Tijssens van Agrifirm en Lieke Hendrix van het ministerie van LNV. Ook werden Pieter van Geel, voorzitter klimaattafel landbouw & landgebruik en William Meulendijks, varkenshouder in Deurne, geïnterviewd. 

Tijssens ging in op twee uitdagingen voor de veehouderij om de uitstoot van ammoniak, methaan en geur te reduceren. Zeker in het licht van de stikstofproblematiek. De uitdagingen zijn:

  1. Stalsystemen ontwikkelen waarin de mest direct wordt gescheiden en uit de stal worden gehaald.
  2. Efficiente methoden om mest te verwerken tot hoogwaardige producten.

Tijssens geeft aan dat nieuwe innovaties implementeren veel tijd kost. Ondermeer vanwege het toekennen van een emissiefactor aan een nieuw stalsysteem, gebrek aan financiering en lange vergunningstrajecten. Terwijl er wel veel belangstelling en support is voor stalinnovaties.   

William Meulendijks is varkenshouder in Deurne, Hij heeft het Total Circulair Farmconcept geïnstalleerd op zijn bedrijf. Hiermee wordt de uitstoot van ammoniak, methaan en geur flink gereduceerd.

Hier kunt u de complete talkshow Vernieuwing veehouderij terugkijken.