Varkenshouders werken samen met PLUS

Supermarktketen PLUS start vanaf medio oktober 2019 met de verkoop van vers varkensvlees en –vleeswaren uit een eigen en transparante keten. Het gaat om varkensvlees met 1 ster van het Beter Leven keurmerk, afkomstig van in eerste instantie 14 Nederlandse varkenshouders. 

Dit varkensvlees is afkomstig uit het Good Farming Star-concept van Vion; waarbinnen een klantspecifieke stroom voor PLUS wordt ingericht. PLUS, Vion en de varkenshouders gaan gezamenlijk werken aan het verder ontwikkelen van deze PLUS-keten op aspecten als smaak, dierenwelzijn en duurzaamheid. Dit past binnen de ambitie van Vion om vraaggestuurde, duurzame ketens te ontwikkelen: Building Balanced Chains.

De geselecteerde varkenshouders gaan exclusief voor PLUS produceren en treden ook naar buiten toe op als het gezicht van het PLUS varkensvlees. In eerste instantie zijn er 14 deelnemende varkenshouders.

Inzicht in herkomst
Steeds meer consumenten willen weten waar hun varkensvlees vandaan komt en hechten waarde aan een goed leven voor de dieren. Met de keuze voor een eigen, gesloten keten geeft PLUS inzicht in de herkomst van haar verse varkensvlees en –vleeswaren. Op de PLUS-website worden de 14 varkenshouders uitgebreid voorgesteld. Ook bij de boerderij is zichtbaar dat de varkenshouders aan PLUS leveren.

Upgrade Good Farming Star
Vion is ketenpartner van PLUS in de ontwikkeling van deze nieuwe transparante PLUS-keten. Het vlees uit deze keten wordt bij de Vion-slachterij in Groenlo verwerkt. Binnen het Good Farming Star-programma wordt een klantspecifieke stroom voor PLUS ingericht. Het Good Farming Star-systeem krijgt hiermee een upgrade: Vion geeft zo invulling aan een specifieke vraag in de markt, waarbij samen gewerkt wordt aan extra kenmerken op het gebied van smaak, dierenwelzijn en duurzaamheid. Dit past in de ambitie van Vion om gamechanger te zijn in het ontwikkelen van vraaggestuurde, duurzame ketens: Building Balanced Chains.