Gebruik antibiotica in varkenshouderij nog verder gedaald

De varkenssector laat opnieuw een dalende trend zien in het antibioticumgebruik, en daarmee ook de laagste waarde sinds de start van de monitoring in 2009. Het gebruik is ten opzichte van 2021 met 23,8% gedaald. Vanaf de start zit de varkenshouderij nu op 72% verlaging.

Het plan van aanpak dat de sector hanteert, is effectief. De doelen voor 2024 werden al in 2022 gehaald. De aanpak is gebaseerd op doelvoorschriften. Ondernemers kunnen zelf kiezen welke maatregelen zij nemen en het beste passen bij hun bedrijf. Inmiddels is 85% van de varkensbedrijven ‘groen’, en zit op het aanvaardbare niveau. Het percentage 'hoog gebruikers' is opnieuw gedaald. Deze verbetertrend zet zich ook door bij het gebruik van colistine. Ten opzichte van 2021 daalde het gebruik met een kwart, eenzelfde daling als het jaar ervoor.
De focus van sector en dierenartsen ligt bij het verder terugdringen van het percentage hoog gebruikers. 

Het rapport van de Autoriteit Diergeneesmiddelen is hier te lezen: Het gebruik van antibiotica is verder afgenomen; verkoop is gedaald (autoriteitdiergeneesmiddelen.nl)