Meerprijs krulstaart 31 euro per varken

Zwolle - 20-06-2023

Varkenshouders kunnen rendabel varkens met krulstaarten houden bij een gemiddelde meerprijs tussen 10 en 31 euro per varken. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research in opdracht van de Coalitie Vitale Varkenshouderij (CoViVa). Deze meerprijs dekt de investering in aangepaste stalinrichting, klimaat en voer. Daarnaast zijn ook de extra arbeid en kosten van mogelijke staartschade meegenomen in de berekeningen. Op basis van deze onderzoeksresultaten roept CoViVa alle ketenpartners op om samen te werken aan oplossingen die deze meerprijs mogelijk maken.

 

De onderzoekers hebben op basis van beschikbare literatuur en interviews met varkenshouders en sectorexperts modelmatig scenario’s doorgerekend van bedrijven die variëren in uitgangssituatie qua huisvesting en management. Uit dit onderzoek blijken grote verschillen tussen bedrijven. De extra kosten voor het houden van varkens met ongecoupeerde staarten kunnen oplopen tot 26 euro per afgeleverd varken. Bedrijven met een hogere uitgangssituatie, zoals bijvoorbeeld deelname aan een concept met welzijnseisen, hoeven minder te investeren om verantwoord varkens te kunnen houden met een krulstaart en komen op 9 euro. Dit is zonder het meerekenen van uitval van varkens met staartschade. Aangenomen wordt dat deze uitval op 5-15% ligt. Om de opbrengst van een varken met intacte staart rendabel te laten blijven, moet de afnemer van een dier 10 tot 31 euro meer gaan betalen voor een varken met staart in goede conditie.

Vergoeding leergeld nodig

Het verantwoord houden van varkens met langere staarten vraagt nog meer vakmanschap. Een goede voorbereiding en een stapsgewijze aanpak is daarbij essentieel. Mogelijk dat in de eerste jaren na de omschakeling frequenter bijtincidenten optreden, zo blijkt uit ervaringen in binnen-en buitenland. De onderzoekers hebben berekend dat in de eerste jaren drie euro per varken extra nodig is als leergeld. Dit helpt varkenshouders om de ingeslagen weg vol te houden, ook als het in het begin tegenzit. Daarna moet de dan geleverde meerprijs de kosten voor eventuele voorziene bijtschade kunnen dekken.

Verdien samen de krul

De benodigde meerprijs is niet zomaar gerealiseerd. De onderzoekers bevelen aan om te werken aan een level playing field (gelijke eisen) binnen de EU en om een koppeling te maken met het Beter Leven Keurmerk. Een calamiteitenfonds om grote schades van bijtuitbraken te dekken lijkt echter weinig draagvlak te hebben onder varkenshouders die deelnamen aan dit onderzoek. Ketenpartijen kunnen op basis van de resultaten van dit onderzoek met elkaar in gesprek om samen te zoeken naar oplossingen om deze meerprijs mogelijk te maken.

Ambitie krulstaart

Stapsgewijs en verantwoord naar vitale varkens mét een krulstaart. Die ambitie heeft de Nederlandse varkenshouderij uitgesproken. Met de slogan ‘Verdien die krul’ is een campagne gestart om de sector voor te bereiden op het verantwoord houden van varkens met een krulstaart in 2030. Dit onderzoek is daar een onderdeel van. CoViVa is de Coalitie van ketenpartners voor een Vitale Varkenshouderij. Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, Vion, Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken samen aan de toekomst van de varkenshouderij in Nederland.

Link persbericht WECR https://edepot.wur.nl/630744

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fleur Bartels, themaspecialist POV, fbartels@pov.nl