25 mei opent subsidieregeling brongerichte verduurzaming stallen

Op 25 mei gaat de langverwachte subsidieregeling brongerichte verduurzaming stallen open. Bedrijven die innovaties willen ontwikkelen gericht op verduurzaming van stallen kunnen zich voor de regeling inschrijven.

De Coalitie Vitale Varkenshouderij is een groot pleitbezorger van deze regeling. Naast sanering van de varkenshouderij is van het belang dat varkensbedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen. Doel is een vitale, toekomstgerichte varkenshouderij die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor iedereen. 

Criteria innovatieprojecten
De innovatieprojecten die in aanmerking willen komen voor de subsdie moeten gericht zijn op emissiereducties van methaan, ammoniak en geur. Daarnaast leveren de innovaties een bijdrage aan het verbeteren van het stalklimaat. Belangrijke criteria zijn de aandacht voor dierenwelzijn en brandveiligheid en biedt de innovatie economisch perspectief.

Inhoud subsidieregeling
Alle informatie over de regeling is te vinden op de site van RVO: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidie-voor-innovatie-veestallen
Woensdag 27 mei organiseert RVO organiseert van 13.00-13.45 een webinar met toelichting op de regeling, gericht op mensen die voornemens zijn een aanvraag in te dienen.

Samenwerking
Bent u op zoek naar een derde partij om samen tot een kansrijk en marktrijp product te komen, of mogelijk om de (complexe) aanvraag te verzorgen? Dan denken we graag met u mee en proberen u in contact te brengen met partijen in onze netwerken. Stuur een mail met uw vragen naar innovaties@vitalevarkenshouderij.nl.

Indieningsperiode innovatieproject
Maandag 25 mei 2020 tot en met woensdag 15 juli 2020, 17.00 uur

Beoordeling en besluit over aanvraag
Na de aanvraagperiode (tot 15 juli) volgt binnen 13 weken een beslissing.

Volgende openstelling
Bent u op dit moment nog niet klaar voor het indienen van een aanvraag? Eind van het jaar is een tweede openstelling gepland.

Aanvragen
Voor inhoudelijke vragen over de regeling kunt u terecht bij RVO.