Meer geld voor duurzame en innovatieve stallen

Het kabinet stelt 172 miljoen euro beschikbaar voor een subsidieregeling om boeren te ondersteunen die willen investeren in innovatieve en duurzame stallen. Doel van de innovatieregeling is een brongerichte aanpak, waarbij (stikstof)emissies worden voorkomen, bijvoorbeeld door het snel scheiden van mest en urine.

Aanpassingen in stallen kunnen een forse bijdrage leveren aan emissiereductie. Agrariërs die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, kunnen een subsidie aanvragen. Het subsidiepakket bestaat uit twee modules voor innovatie en verduurzaming van stallen:

  • De eerste subsidiemodule is gericht op onderzoek (en heet de innovatiemodule);
  • De tweede subsidiemodule is gericht op het financieel ondersteunen van agrariërs bij investeringen in nieuwe technieken die zij doen om deze innovaties toe te passen in hun stallen (en heet de investeringsmodule).

De eerste openstelling van de innovatiemodule is voorzien voor medio april 2020. Daarop volgt de eerste openstelling van de investeringsmodule in mei 2020. Zowel de innovatie- als de investeringsmodule worden de komende vijf jaar twee keer per jaar opengesteld.

Meer informatie
In februari, wanneer de regeling wordt gepubliceerd, is meer informatie te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemerschap (RVO): www.rvo.nl. Agrariërs die van de subsidie gebruik willen maken kunnen terecht bij de RVO voor meer informatie. Het contactnummer van de RVO is: 088- 042 42 42 (tijdens werkdagen te bereiken van 08.30 – 17.00 uur).