Saneringsregeling 25 november open voor aanmelding

Minister Schouten heeft de subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Vanaf donderdag 10 oktober kunnen varkenshouders de saneringsregeling inzien en zich gaan voorbereiden op eventuele deelname.

 

De Srv is een goed voorbeeld van een regeling die de geuroverlast aanpakt op plekken waar deze het grootst is. In dit geval zijn dat de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet, (Oost-Brabant, Noord-Limburg, stukken van Gelderland en Overijssel en een klein stuk Utrecht) waar de meeste varkens gehouden worden. De varkensrechten van stoppende boeren worden opgekocht en uit de markt genomen. Hierdoor zal het aantal varkens in Nederland afnemen. Gemeenten bieden varkenshouders begeleiding en advies in de voorbereiding op deelname aan de regeling. Provincies en gemeenten werken hierbij nauw samen.

Marktconforme vergoeding
Met de Srv ontvangen varkenshouderijen een marktconforme financiële vergoeding voor de varkensrechten, naast een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De hoogte van de vergoeding voor het varkensrecht wordt enkele dagen voorafgaande aan de openstelling van de subsidieregeling, vastgesteld op basis van de dan geldende marktprijs.

Lees op de website van de Rijksoverheid, de kamerbrief, informatie over de te nemen stappen voor aanmelding en antwoorden op de meestgestelde vragen.