POV lanceert Welzijnscheck 2.0   

De Welzijnscheck voor varkens, die vorig jaar juli beschikbaar kwam, is aangepast. Varkenshouders hebben adviezen aangedragen voor verbetering. De belangrijkste wijziging is dat het Plan van Aanpak er meteen uitrolt, en de mogelijkheid heeft om zelf de maatregelen aan te vinken die inpasbaar zijn op het bedrijf. Het invullen kost daardoor veel minder tijd dan voorheen.

In juli 2020 kwam de Welzijnscheck beschikbaar. Het invullen ervan werd een verplicht onderdeel van de IKB-programma’s. Immers, afnemers in binnen- en buitenland hechten aan dierenwelzijn.
De Welzijnscheck moest uiterlijk in december zijn ingevuld. Op basis hiervan werd een Plan van Aanpak opgesteld, samen met de dierenarts en voeradviseur. De Welzijnscheck is onlangs geëvalueerd door varkenshouders, erfbetreders en andere deskundigen. Dit heeft geleid tot aanpassing naar een 2.0 versie.

Wat is de Welzijnscheck?
De Welzijnscheck voor varkens is een hulpmiddel bij de risicobeoordeling van bijtgedrag. Alle factoren die bijtgedrag kunnen veroorzaken, worden met de Welzijnscheck beoordeeld. Het gaat om diergebonden factoren, zoals gezondheid. Maar ook om niet-diergebonden factoren, zoals hokinrichting. Het doel van deze risicobeoordeling is het dierwelzijn, de diergezondheid en daarmee het algemene bedrijfsresultaat te verbeteren. Met andere woorden: alles wat invloed kan hebben op het bijtgedrag wordt beoordeeld.

Wat is er veranderd?
De Welzijnscheck is gebruiksvriendelijker geworden. Het invullen ervan kost minder tijd. Dit komt enerzijds doordat vaste waarden die in 2020 zijn ingevoerd, alvast voor ingevuld zijn (denk aan bijvoorbeeld de hokoppervlaktes). Anderzijds hoeft de varkenshouder niet meer aan de slag met een Plan van Aanpak. De Welzijnscheck genereert nu zelf een score voor de verschillende onderwerpen, en stelt afhankelijk van die score maatregelen voor. De varkenshouder kan vervolgens zelf de maatregelen aanvinken, die passen bij het bedrijf.  

Privacy gewaarborgd
De Welzijnscheck is opgesteld door en voor varkenshouders. POV is eigenaar van de Welzijnscheck. De Welzijnscheck is alleen door de varkenshouder zelf in te zien en door niemand anders. De varkenshouder bepaalt zelf wie verder toegang heeft tot de informatie. POV borgt dit met een privacyverklaring.

Wilt u de Welzijnscheck invullen of inzien? Klik dan hier en log in of maak een account.