Resultaten

Ketenpartners en stakeholders werken in werkgroepen de vijf ambities uit in werkplannen. Deze bestaan uit een concreet programma met maatregelen, doelen, acties en projecten, wijze van meting en monitoring en tijdlijnen. Voor uitwerking van elke ambitie zijn één of meer coalitiepartners betrokken als partner en/of trekker. Doel is om acties te ontwikkelen die op een breed draagvlak kunnen rekenen in de keten, bij overheden en in de maatschappij. 

In september worden de factsheets per ambitie gepubliceerd.