Over ons

De Coalitie Vitale Varkenshouderij is een ketenbrede samenwerking van partijen in de gehele varkensketen: Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, Vion, Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

 

'LNV werkt samen met de Coalitie Vitale varkenshouderij aan de opgaven voor een vitale en toekomstbestendige varkenssector met nieuwe verdienmodellen.'

Lieke Hendrix, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

 

Doelstelling

De Coalitie Vitale Varkenshouder streeft naar een varkenshouderij die toekomstbestendig is. Een varkenshouderij die zich de komende jaren ontwikkelt naar een duurzame topsector, die zorg draagt voor een vitale leefomgeving, een gezond milieu, goede voeding en mondiaal koploper is in duurzame, circulaire landbouw.

 

Meestgestelde vragen

Waarom is vitalisering van de varkenshouderij nodig? Hoe ziet een vitale varkenshouderij er straks uit? Wie gaat de sanering betalen? Hoe kunnen varkenshouders meedoen en gaat de burger er straks van merken? Lees hier de antwoorden op de meestgestelde vragen.

Werkwijze

Via het gezamenlijk opgestelde Programma Vitale Varkenshouderij’ werken de coalitiepartijen samen aan een vitale en toekomstbestendige varkenshouderij.
In het programma zijn vijf ambities benoemd met daarbij negentien verschillende actielijnen. De Coalitie heeft werkgroepen ingesteld die de actieplannen uitwerken tot concrete werkplannen.